Grondzuigen

Door de ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de Nederlandse ondergrond is het risico op schade bij graafwerkzaamheden groot. Jaarlijks ontstaat in 35.000 gevallen schade aan kabels en leidingen. Martien Verheijen heeft de oplossing in de vorm van een grondzuiger.

De zuigwagen is van waarde op plaatsen waar grondverzet met hydraulische graafmachines niet mogelijk, te gevaarlijk of te arbeidsintensief is. De grondzuiger van grondverzet Verheijen biedt in die situaties een korte inzettijd en snelle gronduitgraving zonder beschadigingen daar waar een hoog risico op schade is door conventionele graafmachines of wanneer de omstandigheden inzet van een graafmachine niet toelaten. Ook is er sprake van geringe verkeershinder en geringe milieubelasting. Deze manier van werken spaart mankracht en tijd.

Hoe het werkt!
Een ventilator zorgt voor een luchtstroom en een onderdruk. De zuigslang is hydraulisch driedimensionaal beweegbaar. In de omgeving van de zuigmond wordt het materiaal meegezogen door de luchtstroom. Alle materiaal tot een grootte van 250mm zijn opzuigbaar. In de verzamelruimte zetten alle grote gronddeeltjes zich neer door het tot rust komen van de lucht door de draaiing. Via afscheidingskamers wordt de luchtstroom verder schoongemaakt en gedroogd. De gereinigde lucht wordt over een groot oppervlak via een geluidsisolatie-eenheid naar boven uitgestoten. Het opgezogen materiaal kan vervolgens gekiept en verder verwerkt worden.